Богатата стенописна украса е оказвала изключително силно въздействие върху богомолците. В многобройните иконографски цикли и сцени са представени почти всички теми от Стария и Новия завет. По този начин стените на храма са превърнати в своеобразна книга, илюстрациите на която формират у християните представи за начин на живот и бит, които са в унисон с препоръките на Църквата.

Стенописите в храма са дело на водещи майстори зографи и техните екипи от най-известните ателиета на Балканския полуостров. Лична заслуга за това те да изпълнят стенописната украса имат редица търновски митрополити, управлявали епархията през XVII в

arbanasi-nativity-church
arbanasi-nativity-church

 – Гавраил I, Макарий, Дионисий II, Партений IV. Значителен дял в осигуряването на средства за изграждането и зографисването на храма имат и редица жители от селището. Тяхното благородно начинание е увековечено в 17 ктиторски надписа, където се споменават техните имена – Зото, Стоян, Стамо, Кераца, Нико Тано, Христо, Димитър. Ликовете на най-щедрите от тях са изписани върху два ктиторски портрета. Единият е на арбанашкия първенец Стойко, дарил средства за изписването на параклиса “Св. Йоан Предтеча”. Върху другия са представени хаджи Георги и неговия син – дарители за зографията на галерията. Храмът “Рождество Христово” е обект на поклонничество от страна на богомолци, идващи от близки и далечни населени места.

arbanasi-nativity-church
arbanasi-nativity-church