ОЛТАРНА ПРЕГРАДА

СЦЕНИ ОТ БОГОРОДИЧНИЯ АКАТИСТ

ХРИСТOС ПАНТОКРАТОР

previous arrow
next arrow
Slider

Вижте виртуалната обиколка на църквата Рождество Арбанаси.

Село Арбанаси, едно от най-актуалните населени места в България, е разположено на високо плато на 4 км североизточно от Велико Търново. Традиционният архитектурен стил се поддържа през селото, а укрепените къщи от 17-ти век са добре подготвени и отворени за обществеността като музеи. Можете да посетите и много запазени църкви и манастири от 16 и 17 век.

history-bul

Cелището Арбанаси още пази великолепния дух на миналото си – огромни къщи-замъци с обширни дворове, оградени с високи зидове, лъкатушещи между тях калдъръмени улички, площадни пространства, чийто акцент са архитектонично оформени чешми.

Най-голямата си слава Арбанаси дължи на православните си черкви. От средата на XVI до края на XVIII в. в него са издигнати, многократно разширявани и стенописвани седем християнски храма. Митрополитската църква “Рождество Христово” е най-забележителната между тях. Тя има сложна архитектурна композиция. Състои се от наос (мъжко отделение), притвор (женско отделение), параклис “Св. Йоан Предтеча” с преддверие, обединени от Г-образна галерия от север и запад. Първоначално като самостоятелна църква съществува наосът. 

arbanasi-nativity-church
arbanasi-nativity-church
arbanasi-nativity-church

Cтенописната украса на храма не отстъпва по представителност на архитектурните форми. При изписването са вложени изключително старание и последователност, мащабен размах и щедрост на духа. С фрески са покрити всички стени и сводове с обща площ над 2000 кв. м. Изписани са стотици композиции, а броят на персонажите в тях надхвърля няколко хиляди. Полагането на фресковата украса е осъществено на няколко етапа през годините 1597, 1632, 1638, 1643, 1649, 1681 г. Така в течение на девет десетилетия възниква уникален ансамбъл, който няма равен в българските земи по тематична широта и енциклопедичност.

DONORS-BUL

Богатата стенописна украса е оказвала изключително силно въздействие върху богомолците. В многобройните иконографски цикли и сцени са представени почти всички теми от Стария и Новия завет. По този начин стените на храма са превърнати в своеобразна книга, илюстрациите на която формират у християните представи за начин на живот и бит, които са в унисон с препоръките на Църквата.

Стенописите в храма са дело на водещи майстори зографи и техните екипи от най-известните ателиета на Балканския полуостров. Лична заслуга за 

arbanasi-nativity-church