Cелището Арбанаси още пази великолепния дух на миналото си – огромни къщи-замъци с обширни дворове, оградени с високи зидове, лъкатушещи между тях калдъръмени улички, площадни пространства, чийто акцент са архитектонично оформени чешми.

Най-голямата си слава Арбанаси дължи на православните си черкви. От средата на XVI до края на XVIII в. в него са издигнати, многократно разширявани и стенописвани седем християнски храма. Митрополитската църква “Рождество Христово” е най-забележителната между тях. Тя има сложна архитектурна композиция. Състои се от наос (мъжко отделение), притвор (женско отделение), параклис “Св. Йоан Предтеча” с преддверие, обединени от Г-образна галерия от север и запад. Първоначално като самостоятелна църква съществува наосът. Неговото издигане и стенописване е завършено през 1597 г. Ктитори са двама арбанашки свещеници. През 20-те години на XVII в. е предприето мащабно разширение на храма – добавени са притворът, параклисът “Св. Йоан Предтеча” и галерията. Окончателното строителство е завършено преди 1643 г.

arbanasi-nativity-church
arbanasi-nativity-church

По своята планировка храмът напомня митрополитската църква “Св. св. Петър и Павел” в катедралния град Велико Търново. Този факт има своето историческо обяснение. В края на XVI в. избухва едно от най-големите въоръжени въстания в българските земи – Първото Търновско въстание. Негов най-деен организатор е търновският митрополит Дионисий Рали. След погрома на въстанието турските власти не гледат никак благосклонно на висшето православно духовенство. Заради това търновските първосвещеници вземат решение да създадат своя нова резиденция извън катедралния град.

Изборът им пада върху селището Арбанаси, което се ползва с изключителни привилегии, има голям икономически потенциал, населено е само с християни, има добре организирано образование и учебно дело. Пристъпва се към мащабно разширение на тамошната църква “Рождество Христово” и съвсем закономерно нейната планировка е като тази на старата митрополитска църква. В комплекса на новата резиденция са включени храмът “Рождество Христово”, килии за монасите и метох на светогорските манастири. Оттук търновските архиереи осъществяват управлението на най-голямата митрополия на Балканския полуостров, подчинена на Вселенската Цариградска патриаршия – Търновската.

arbanasi-nativity-church